Polityka prywatności

  • 1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny www.protone-toners.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o produktach marki Protone. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a VADMAR Sp. z o.o. nie nalega na ich przekazywanie.
  • 2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny www.protone-toners.pl informacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie VADMAR Sp. z o.o. w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny.
  • 3. Wszelkie uzyskane przez VADMAR Sp. z o.o. dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu, nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez VADMAR Sp. z o.o. oraz poza tą bazą.
  • 4. W każdym czasie macie Państwo wgląd do dotyczących Was danych, zgromadzonych w bazie VADMAR Sp. z o.o., a także prawo żądania ich sprostowania i ich usunięcia – o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez VADMAR Sp. z o.o. Uważamy, że z chwilą udostępnienia nam adresu internetowego, wyrażacie Państwo zgodę na jego używanie w celu utrzymywania komunikacji z VADMAR Sp. z o.o. we wszelkich sprawach związanych z ww. celem witryny www.protone-toners.pl.

Reklamacje

Produkty marki Protone objęte są 24 miesięczną gwarancją przy zachowaniu właściwych warunków użytkowania oraz przechowywania.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, produktów noszących ślady ponownej regeneracji oraz zużytych.
W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt ze swoim dostawcą.